GeluKkig wordEn
wE OudeR

Nu nog gelukkig ouder worden. We staan met z’n allen voor een enorme uitdaging: een maatschappij die meer en meer vergrijst en een terugtrekkende overheid. De gemeente Laarbeek wil jongere ouderen zich laten voorbereiden op een situatie waarin ze langzamerhand een beroep zullen moeten gaan doen op hun netwerk.

Case_Laarbeek.jpg

De campagne

Alvast met één been in een minder leuke toekomst gaan staan, dat wil natuurlijk niemand. Afhankelijk worden van anderen, je kinderen tot last zijn, hulp moeten vragen; bij het idee alleen al, voel je je al schuldig. Dan voelt jouw ouder worden als een ballast voor de mensen om je heen. En een heel menselijke reactie is dan om je af te sluiten voor elke boodschap rondom dit onderwerp.

 

We hebben dat spanningsveld weggenomen door een kleine maar essentiële accentverschuiving in de strategie; Van zorg voor ouderen, naar zorg voor elkaar.

Een campagne die niet alleen gaat om de ouderen, maar gaat om mensen van alle leeftijden, die samen in een hechte sociale gemeenschap leven. Dit project is succesvol wanneer het een brug slaat tussen generaties.

Case_Laarbeek_3campagne.jpg

één afzender

De campagne “Zorg voor later” is een initiatief van gemeente Laarbeek, CZ verzekeringen, Koepel ZCZN, Vierbinden en Seniorenraad. Om duidelijkheid te scheppen bij de doelgroep hebben we een overkoepelend campagnemerk in het leven geroepen: "Goed voor elkaar". Bijkomstig voordeel, eventuele toekomstige campagnes met een sociaal karakter kunnen we onder dezelfde afzender organiseren.

Case_Laarbeek_gve.jpg

Case_Laarbeek_Waaier.jpg

draagkracht 

Inwoners van de gemeente Laarbeek stonden centraal in de campagne. Mede hierdoor wordt het initiatief gedragen door de betrokken partijen en de gemeenschap.

 

 

“Petje af!”

Don van Sambeek (Voorzitter Seniorenraad) tijdens de persconferentie.

Wat hebben we gedaan?

  • Conceptontwikkeling
  • Bewustwordingscampagne
  • Media advies
  • Fotografie

Meer weten?