Gedragsverandering

Anderhalvemeter afstand houden, je handen desinfecteren en met een verkoudheidje thuisblijven. De maatschappelijke veranderingen van nu en wellicht voor langere termijn gaan niet vanzelf. Mensen willen wel maar doen het niet, hebben twijfels of verzetten zich er tegen. Een typisch geval van gedragsverandering. Hoe je dat aanpakt? We onderscheiden drie fases.

BEHAVIOR INFLUENCE

Met behavior influence belichten we de zaak vanuit een wetenschappelijk oogpunt.

Het beïnvloeden van menselijk gedrag heeft te maken met overtuigingskracht. The psychology of persuasion. En daarbij is een positieve insteek essentieel. Dat doen we door eerst te ontdekken wat de weerstanden zijn om vervolgens de juiste technieken daarop toe te passen. Benieuwd hoe we dat aanpakken?

 

Behavior change

Het gedrag van mensen beïnvloeden is het toepassen van (inter)actieve communicatie.

Vanuit kennis, houding en gedrag steken we direct in op de laatste. Houding en kennis volgen dan “vanzelf”. Technieken als nudging, altercasting en self persuasion laten zien dat deze “andersom-route” de gewenste resultaten opleveren. Welke technieken jij het beste kunt inzetten? Het beste uit mensen halen, daar zetten wij ons voor in.

Internalization

Via internalisering het gewenste gedrag verankeren voor de lange termijn.

Want is het gedrag eenmaal veranderd? Fijn! Maar, hoe houd je dat vast? Internalisering is het integreren van opvattingen, waarden, standaarden en meningen van anderen tot het vormen van ieders eigen identiteit. Met extrinsieke motivaties, intrinsieke motivaties stimuleren, en vice versa.

Menselijke motivatie

Controle houden door controle los te laten. Klinkt paradoxaal, maar is wel waar. Het uitoefenen van controle zit de intrinsieke motivatie van mensen in de weg en zorgt voor frustratie. Betrek mensen, luister naar ze en geef ze vertrouwen. Communicatie zijn de handvatten.

Sterk_Zelfdeterminatietheorie_Website.jpg

Sterk_Contact_Ralph_1.png      

Gemotiveerd?
Dan moet je

bij Ralph zijn.

 

Ralph Smits Art Director
ralph@sterkreclamebureau.nl
t. +31 (0)40 78 21 200

Lees onze blog over: